Latest News

最新资讯

AJA调价通知函

2021-09-29
             AJA调价通知函
尊敬的客户:
?
全球疫情给电子行业几乎每个环节的供应链带来了压力,这使得包括AJA在内的众多公司成本显著增加。因此,AJA Video Systems不得不于2021年10月1日起,提高许多产品的建议零售价。具体价格请咨询当地经销商。
?
我们感谢您的理解与支持。


                                                                                                                                                                                                                                                                    ?
                                                                                                                                                                                                                                                                     北京盈信视讯科技有限公司
                                                                                                                                                                                                                                                                                               2021年9月


上一篇:AJA发布BRIDGE LIVE v1.12固件升级

下一篇:T-TAP Pro全面兼容Autodesk Flame系列产品